Esittävät taiteet | LAHTI

TopLine Media Oy

TopLine Media on verkko-oppimiseen ja monipuoliseen viestintään erikoistunut monimediayritys. Tämä tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että me autamme yrityksiä varmistamaan työntekijöidensä oppimista, avustamme hiljaisen tiedon siirtämisessä ja perehdytyksessä sekä tehostamme viestintää erilaisin visuaalisin ja tarinallisin keinoin. Pääkohderyhmämme ovat yritykset, jotka panostavat tai haluavat panostaa henkilöstönsä ja/tai asiakkaidensa osaamiseen sekä yritykset, jotka haluavat erottautua kilpailijoistaan elämyksellisen viestinnän avulla. Olemme edelläkävijöitä osallistavien ja mukaansa tempaavien viestintä- ja koulutussisältöjen toteuttamisessa. Tarinat muistetaan ja interaktiivisuus sekä pelillisyys pitävät katsojan mielenkiintoa yllä.

Avaa pop-up -ikkuna