Labour market delegation of Suomen Yrittäjät

The purpose of the labour market delegation is to monitor the development of work-related legislation and collective bargaining policies, influence and participate in the preparation of legislation and other measures that affect the labour market and prepare comments, statements and initiatives related to labour market policy for the board.

MembersDeputy members
Miro Rissanen
Puuteollisuusyrittäjät
Janne Liias
Puuteollisuusyrittäjät
Tarja Arbelius
Savon Yrittäjät
Monika Pöldkivi
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Mikko Lindholm
Satakunnan Yrittäjät
Elina Harju
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Marianne Nurminen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Marjo Nokkonen
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Antti Rantalainen
Uudenmaan Yrittäjät ry /Taloushallintoliitto
Jaakko Jokela
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Mika Väyrynen
Suomen Leipuriliitto
Andreas Ögård
Erikoiskaupan liitto ETU
Laura Helasjoki-Ristimäki
Pirkanmaan Yrittäjät
Timo Saranpää
Akavalaiset Yrittäjät AKY
Jukka Tiihonen
Helsingin Yrittäjät ry
Marja-Liisa Järvinen
Keski-Suomen Yrittäjät
Eeva Salmi
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Kimmo Nurmela
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Claus Harju-Jeanty
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Janne Paul
Suomen Sairaankuljetusliitto ry
Matti Peltola
Koneyrittäjien Liitto ry
Simo Jaakkola
Koneyrittäjien Liitto ry
Ilkka Tuominen
Hammaslaboratorioliitto
Markku Sinisalo
Hammaslaboratorioliitto
Päivi Repo
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Antti Aho
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Annukka Kääriäinen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kirsti Paloniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Kimmo Hanhisalo
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Lounatvuori
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Representative of Suomen Yrittäjät
Labour Market Affairs Manager Harri Hellstén
Representative of the Board of Suomen Yrittäjät
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry