Arbetsintyg

Då arbetsförhållandet avslutas har den anställda rätt att be om ett skriftligt intyg (ett s.k. kortfattat arbetsintyg).

På den anställdas uttryckliga begäran ska i intyget dessutom nämnas orsaken till att arbetsavtalet avslutats samt en uppskattning av den anställdas arbetsskicklighet och uppförande (omfattande arbetsintyg). I de fall den anställda inte önskar att det av intyget framgår orsaken till att arbetsförhållandet upphört och inte heller att arbetsskickligheten uppskattas, får detta inte heller antecknas i intyget.

Arbetsgivaren är skyldig att ge den anställda ett arbetsintyg, om så önskas inom 10 år räknat från när arbetsförhållandet avslutades. Om över 10 år förflutit skall intyg över arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art ges endast i de fall det inte förorsakar arbetsgivaren oskäligt mycket besvär. Samma förutsättningar gäller då arbetsgivaren ska prestera ett nytt intyg i stället för ett försvunnet eller förstört arbetsintyg.

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Arbetsintyg, omfattande 
Arbetsintyg, kortfattat 
Lönespecifikation 
Gå till Dokumentbank