Nätverk

Företagarna i Finlands nätverk förenar företagare i hela landet så att de kan byta idéer och samarbeta. På nätverksevenemang får du kamratstöd och nya synvinklar och samarbetspartner till ditt företag.

Svenskspråkiga nätverket

Det svenskspråkiga nätverket förbinder svensktalande företagare runt om i landet från olika branscher och storlekar. Syftet med nätverket är att främja och utveckla organisationens svenskspråkiga medlemskapstjänster och att stärka nätverken mellan svensktalande företagare. 

Unga företagares nätverk (på finska)

Det är aldrig för tidigt att starta ett företag. Nätverket Unga Företagare för samman den yngre generationens företagare och unga människor som tänker bli företagare bland annat på landsomfattande Get Togetherevenemang och lokala networking-fester.

Ensamföretagarnas nätverk (på finska)

Nätverket för invandrarföretagare (på finska)

Kreativa sektorns nätverk

Intresserad av att bli medlem?

Som medlem i Företagarna erbjuds du en ypperlig möjlighet att nätverka med andra företagar: få inspiration och hitta både samarbetspartners och kunder

Bli medlem