Kontaktuppgifter för Företagarna i Finland

Företagarna i Finlands personal utövar inflytande och svarar för kommunikationen samt tjänsterna som riktas till medlemsföretagen.

Verkställande direktör

Anne Vauhkonen

Assistent för verkställande direktören
Företagarna i Finland

Näringspolitik, branschföreningarna och projektet om ägarbyte

Tanja Matikainen

Chef för kommun- och näringslivsärenden
Företagarna i Finland

Henrik Wickström

Sakkunnig inom näringslivspolitik
Företagarna i Finland

Branschföreningarna och ensamföretagarverksamhet

Projekt inom ägarbyten

Arto Kämppi

Projektchef
Företagarna i Finland

Anneli Komi

Ägarbytesexpert
Suomen Yrittäjät

Ekonomis politik, beskattning, kunnande och internationell verksamhet

Beskattning

Laura Kurki

Skattesakkunnig
Företagarna i Finland

Kunnande, innovationer och internationell verksamhet

Thomas Palmgren

Chef för internationella ärenden
Företagarna i Finland

Joonas Mikkilä

Chef för digitala och utbildningsärenden
Företagarna i Finland

EU-representation i Bryssel

Siiri Valkama

Yngre sakkunnig
Företagarna i Finland

Arbetsmarknaden, företagets lagstiftning och juridiska rådgivning

Juridiska rådgivarna — Juridisk rådgivning åt medlemmarna via telefonen

Suvi Arvela

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Marika Heinonen

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Johan Kontio

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Kai Koponen

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Sanna Lempiäinen

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Niko Nurmela

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Juha Vuorisalo

Juridiska rådgivare
Företagarna i Finland

Kommunikation

Kristiina Nyholm

Sakkunnig för kommunikation
Företagarna i Finland

Lotta Tammelin

Sakkunnig, sociala medier och marknadsföring
Företagarna i Finland

Marknadsföring

Eija Sinisalo

Chef för marknadsföring
Företagarna i Finland
Julia Kyllönen

Julia Kyllönen

Koordinator, digital marknadsföring
Företagarna i Finland

På familjeledighet eller annan ledighet

Sanni Juvonen

Sakkunnig för kommunikation
Företagarna i Finland