För företagande

På Företagarna i Finlands webbplats hittar du information, hjälp och tips för företagare. När du läser företagarnas nyheter vet du vad det talas om just nu. Läs om våra målsättningar, lär dig mera och kom med och nätverka med andra företagare.

Som medlem i Företagarna i Finland har du rätt till många tjänster och förmåner.

Bli medlem!

Vi stärker

Vi stöder dig i alla skeden av din företagarkarriär.

Vi nätverkar

Företagare, med vår hjälp hittar du ditt nätverk.

Vi påverkar

Vi ser till att beslutsfattarna hör företagarnas röst.

Senaste nytt

24.5.2023 Nyhet

Landskapets företagare svarade: Livskraften stark i Österbotten

Österbotten placerade sig på tredje plats i Företagarna i Finlands första Livskraftsbarometer. Speciellt samarbetet mellan de olika aktörerna i landskapet lyftes fram bland företagarna.…

Rådgivning på svenska

Företagar-akademin är öppen

Evenemang och utbildningar

Avgiftsfritt

Finland är ett land med små företag

I Finland finns mer än
0
företag
Av alla företag är
0
 %
mikroföretag
Till Företagarna i Finland hör cirka
0
företag