För företagande

På Företagarna i Finlands webbplats hittar du information, hjälp och tips för företagare. När du läser företagarnas nyheter vet du vad det talas om just nu. Läs om våra målsättningar, lär dig mera och kom med och nätverka med andra företagare.

Som medlem i Företagarna i Finland har du rätt till många tjänster och förmåner.

Bli medlem!

Vi stärker

Vi stöder dig i alla skeden av din företagarkarriär.

Vi nätverkar

Företagare, med vår hjälp hittar du ditt nätverk.

Vi påverkar

Vi ser till att beslutsfattarna hör företagarnas röst.

Senaste nytt

29.1.2023 Nyhet

Ny företagarförening i Nykarleby

En grupp företagare i Nykarleby grundar en ny företagarförening. Den nya föreningen inleder sin verksamhet under vårvintern. Ambitionen är att erbjuda nejdens företagare en…

Rådgivning på svenska

Företagar-akademin är öppen

Evenemang och utbildningar

Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

Finland är ett land med små företag

I Finland finns mer än
0
företag
Av alla företag är
0
 %
mikroföretag
Till Företagarna i Finland hör cirka
0
företag