För företagande

På Företagarna i Finlands webbplats hittar du information, hjälp och tips för företagare. När du läser företagarnas nyheter vet du vad det talas om just nu. Läs om våra målsättningar och kom med och lär och nätverka med andra företagare.

Som medlem i Företagarna i Finland har du rätt till många tjänster och förmåner. Bli medlem!

Vi stärker

Vi stöder dig i alla skeden av din företagarkarriär.

Vi nätverkar

Företagare, med vår hjälp hittar du ditt nätverk.

Vi påverkar

Vi ser till att beslutsfattarna hör företagarnas röst.

Senaste nytt


23.11.2021 Nyhet

Tillsammans skapar vi världens bästa tjänster

Social- och hälsovårdsreformen är en av de största tjänste- och förvaltningsreformerna i Finlands historia. I och med reformen överförs social-, hälso- och räddningstjänsterna från…

Rådgivning på svenska

Evenemang och utbildningar


Avgiftsfritt
Botnia paradise
Avgiftsfritt

Finland är ett land med små företag

I Finland finns mer än
0
företag
Av alla företag är
0
 %
mikroföretag
Till Företagarna i Finland hör cirka
0
företag