För företagande

På Företagarna i Finlands webbplats hittar du information, hjälp och tips för företagare. När du läser företagarnas nyheter vet du vad det talas om just nu. Läs om våra målsättningar, lär dig mera och kom med och nätverka med andra företagare.

Som medlem i Företagarna i Finland har du rätt till många tjänster och förmåner.

Bli medlem!

Vi stärker

Vi stöder dig i alla skeden av din företagarkarriär.

Vi nätverkar

Företagare, med vår hjälp hittar du ditt nätverk.

Vi påverkar

Vi ser till att beslutsfattarna hör företagarnas röst.

Senaste nytt

26.3.2023 Nyhet

Företagarna: Skärpt utdelningsbeskattning får väldigt allvarliga följder för ekonomin

En skärpning av olistade företags utdelningsbeskattning skulle få väldigt allvarliga följder för ekonomin visar Företagargallupen. I aktiebolag skulle det leda till minskade utdelningar, minskad…

Rådgivning på svenska

Företagar-akademin är öppen

Evenemang och utbildningar

Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

Finland är ett land med små företag

I Finland finns mer än
0
företag
Av alla företag är
0
 %
mikroföretag
Till Företagarna i Finland hör cirka
0
företag