För företagande

På Företagarna i Finlands webbplats hittar du information, hjälp och tips för företagare. När du läser företagarnas nyheter vet du vad det talas om just nu. Läs om våra målsättningar, lär dig mera och kom med och nätverka med andra företagare.

Som medlem i Företagarna i Finland har du rätt till många tjänster och förmåner.

Bli medlem!

Vi stärker

Vi stöder dig i alla skeden av din företagarkarriär.

Vi nätverkar

Företagare, med vår hjälp hittar du ditt nätverk.

Vi påverkar

Vi ser till att beslutsfattarna hör företagarnas röst.

Senaste nytt

21.9.2023 Nyhet

Svag krona ger köpkraft åt euron men höjer priset på finska produkter i Sverige

Finländska företag och konsumenter har nu möjligheten att se på Sverige och den svenska marknaden från ett förändrat utgångsläge. Köpkraften för den egna valutan…

Rådgivning på svenska

Företagar-akademin är öppen

Evenemang och utbildningar

Finland är ett land med små företag

I Finland finns mer än
0
företag
Av alla företag är
0
 %
mikroföretag
Till Företagarna i Finland hör cirka
0
företag