Databank

Företagar-akademin är öppen (på finska)

Företagar-akademin är en skräddarsydd helhet med utbildningar, webbinarier och webbkurser för företagare. Studierna är helt avgiftsfria.

Företagsformer

De olika företagsformerna har sina egna fördelar och den blivande företagaren gör klokt i att begrunda valet med eftertanke. Företagets behov och näringsverksamhetens natur avgör vilken form som passar ditt företag bäst.

Att bli företagare

Trygghet för företagaren

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Aktieägaravtal och avtal om bolagsbildning
Registerbeskrivning, avtal om överföring av registerinformation och personuppgiftsbiträdesavtal
Försäljningsoffert och offertbegäran
Arbetsavtal, konkurrensförbudsavtal, sekretessavtal för arbetstagare

Försäljning och marknadsföring

Marknadsföring och försäljning kan företagaren lära sig som allt annat – inget problem om dessa inte hör till dina starka sidor. Vi har samlat ihop ett omfattande infopaket i ämnet!

Skatter och ekonomi

Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling

Avtal och rättigheter

Immateriella rättigheter

Inte medlem än? Kom med i Företagarna.

Som medlem i Företagarna får du gratis juridisk rådgivning och värdefulla medlemsförmåner!

Bli medlem