Företagsformer

När du tänker grunda ett företag ska du noga överväga vilken företagsform som passar dig bäst. Blir det bäst med ett aktiebolag eller kanske ändå en firma? Eller kanske ett öppet bolag eller ett kommanditbolag? Beslutet är viktigt, eftersom bolagsformerna avviker från varandra på många sätt, bland annat skattemässigt.

De olika företagsformerna har sina egna fördelar och den blivande företagaren gör klokt i att begrunda valet med eftertanke. Företagets behov och näringsverksamhetens natur avgör vilken form som passar ditt företag bäst.

Ditt val av företagsform påverkar många saker, bland annat beskattningen. Företagets resultat beskattas antingen i företagets egen beskattning (bland annat aktiebolag) eller i ägarens personliga beskattning (bland annat firmor).

Om du funderar på den rätta företagsformen, får du kostnadsfria råd bland annat på nyföretagarcentralerna eller på kommunernas företagsservicesställen. Experter kan ge värdefulla praktiska tips om olika saker som det lönar sig att beakta. Företagsformen kan till exempel ha en stor betydelse för dina personliga nettoinkomster. Du kan också börja med att läsa Företagarna i Finlands kostnadsfria guide om grundandet av ett företag Yrityksen perustaminen -oppaaseen (på finska).

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Företagare med firma – valet för en yrkesmänniska

Är din företagsidé baserad på din egen arbetsinsats och din personliga yrkeskompetens? Tänker du grunda ett företag ensam utan stora krav på kapital för verksamheten? Då är den rätta lösningen kanske att bli företagare med firma.

För vem: företagare med småskalig verksamhet.

Aktiebolag – en vanlig och entydig bolagsform

När företaget kräver investeringar och har flera ägare, är det bästa alternativet ofta ett aktiebolag. Aktiebolaget lämpar sig för verksamhet av många slag och företag i olika storlekar. Aktiebolaget är också den vanligaste bolagsformen i Finland.

För vem: Företagare som vill hålla alla alternativ öppna. Med aktiebolaget är arrangemang av flera olika slag möjliga.

Öppet bolag – gemensamt ansvar och förtroende

Två eller flera personer kan tillsammans grunda ett öppet bolag. Alla bolagsmän svarar solidariskt för förpliktelserna – bland annat kan bolagets skuld drivas in av vilken som helst av bolagsmännen. Detta kräver ett stort förtroende, och det finns därför skäl att noga överväga grundandet av ett öppet bolag.

För vem: den som vill dela ansvaret för affärsverksamheten med andra bolagsmän.

Kommanditbolag – också placerare med i företaget

Ett kommanditbolag har minst två bolagsmän varav den ena är den ansvariga och den andra är den tysta bolagsmannen. Den tysta bolagsmannens insats i bolaget är ekonomisk, för den ansvariga bolagsmannen räcker det med en arbetsinsats.

För vem: Företagaren som vill ha en placerare med i verksamheten.

Medlem i ett andelslag

Du kan också sälja din produktion eller dina tjänster genom ett andelslag. Denna bolagsform är gammal men fortfarande ett fungerande sätt att idka företagsverksamhet. Andelslaget grundas för att medlemmarna i sin egen verksamhet ska kunna utnyttja tjänster som andelslaget erbjuder.

För vem: exempelvis hantverkare

Kunde du tänka dig att bli franchiseföretagare?

Det går bra att bli företagare som en del av en känd kedja med en färdig verksamhetsidé. Sådana företagskedjor tillämpar franchisingmodellen, dvs. en enskild företagare sköter en eller flera enheter, till exempel affärer, som ett företag enligt kedjans affärskoncept.

För vem: den som föredrar ett färdigt koncept.

Lättföretagande – en lösning med låg tröskel

Som lättföretagare säljer du exempelvis dina tjänster, men bland annat din fakturering sköts av ett faktureringsföretag. Lättföretagande är inte en officiell term eller bolagsform, men termen används allmänt. Lättföretagarens ställning och förpliktelser kan variera enligt situationen och bör utredas fall för fall.

För vem: den som vill testa hur det är att vara företagare.

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Att grunda ett företag

Det är alltid ett stort beslut att bli företagare. Det kan i början verka komplicerat att grunda ett företag, men bra och systematisk planering samt sakkunnigt stöd hjälper under den första tiden och bär ditt företag vidare även i senare skeden.

Att grunda ett företag

Vad är FÖPL?

FöPL är en förkortning av orden Företagarens pensionslag. Med en FöPL-försäkring enligt denna lag kan företagaren försäkra sig för ålderdom, arbetsoförmögenhet och dödsfall. Försäkringen omfattar också en familjepension, som bidrar till de anhörigas trygghet.

Vad är FÖPL?