Företagarna i Finland
Medlemsförmåner
Fennia Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

FENNIA ger dig de mest omfattande medlemsförmånerna för ditt företags och din familjs försäkringar. Vi känner till riskerna inom olika branscher och kan erbjuda försäkringar som passar just dig. När försäkringarna är i ordning kan du koncentrera dig på din affärsverksamhet utan oro.

Förmåner för försäkringar från och med den 1 april 2024.

Skydd för företagets verksamhet och egendom

För Företagarna i Finlands medlemsföretag med mindre än 10 anställda erbjuder vi Företagsskydd-försäkringen på specialpris. Dessutom kan du teckna en utvidgad rättsskyddsförsäkring utan extra avgift och få en förmån till företagets resgodsförsäkring. Du får även företagets cyberförsäkring utan ansökningsprocess och till specialpris.

Skydd för företagare och personal

Som skydd för dig och din personal, företagets viktigaste resurs, får du följande förmåner:

  • 10 % högre ersättningsbelopp vid bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro
  • 20 % rabatt på avgiften för Fennia-Livsskydds första försäkringsperiod

Ny tilläggsförmån i Fennia-Livskydd: Tilläggsersättning vid dödsfall till följd av olycksfall

Ny tilläggsförmån i Fennia-Livskydd: Tilläggsersättning vid dödsfall till följd av olycksfall. En ny tilläggsförmån för medlemmar av Företagarna i Finland, som innebär att risklivförsäkringens ersättningsbelopp höjs om det är frågan om dödsfall till följd av olycksfall.

Tilläggsförmånen betalas ut om en försäkrad som är medlem av Företagarna i Finland omkommer till följd av ett olycksfall. Förmånen gäller samtliga medlemmar av Företagarna i Finland, oberoende om det är frågan om en nytecknad eller en ikraftvarande försäkring.

Beloppet är 100 % av livförsäkringens ersättningsbelopp, dock högst 50 000 euro per försäkrad. Ett olycksfall definieras på samma sätt som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, där bl.a. självmord är uteslutet ur ersättningsbara försäkringsfall. Förmånen granskas årligen på motsvarande sätt som de övriga tilläggsförmånerna. Förmånens giltighet kontrolleras vid eventuell ersättningssituation.

Fordonsförsäkringar

15–30 % rabatt på omfattande Fenniakasko och Premiumkasko för person- och paketbilar i privat bruk.

Försäkringar för hem och familj

Du får en rabatt på 15 procent på de flesta försäkringar för ditt hem.

Utöver den förmån som erbjuds din personal får alla Fennias kunder i fortsättningen en Rabatt för kundåren – en ny rabatt baserad på kundrelationens längd. Rabatten för kundåren, som trädde i kraft i början av 2024, ökar i takt med antalet gemensamma år. Rabatten gäller frivilliga försäkringar som omfattas av förmånen och kan stiga upp till 15 procent beroende på kundrelationens längd. Du kan läsa mer om Rabatten för kundåren på www.fennia.fi/kund.

En försäkring innebär att du är förberedd för alla möjligheter i framtiden. Vi har erbjudit försäkringstjänster redan för över 140 år och samarbetat med Företagarna i Finland en stor del av tiden. Ta nytta av din medlemskap och utnyttja förmånerna!

Mer information om medlemsförmåner och försäkringar:

 

Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ympäri vuoden yhteistyökumppaneiltamme