Företagarna i Finland
Medlemsförmåner
Fennia Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

FENNIA ger dig de mest omfattande medlemsförmånerna för ditt företags och din familjs försäkringar. Vi känner till riskerna inom olika branscher och kan erbjuda försäkringar som passar just dig. När försäkringarna är i ordning kan du koncentrera dig på din affärsverksamhet utan oro.

Förmåner för försäkringar från och med den 1 januari 2023.

Skydd för företagets verksamhet och egendom

För Företagarna i Finlands medlemsföretag med mindre än 10 anställda erbjuder vi Företagsskydd-försäkringen på specialpris. Dessutom kan du teckna en utvidgad rättsskyddsförsäkring utan extra avgift och få en förmån till företagets resgodsförsäkring.

Skydd för företagare och personal

Som skydd för dig och din personal, företagets viktigaste resurs, får du följande förmåner:

  • 50 % rabatt på premien för dagersättningsdelen i sjukkostnadsförsäkringen
  • 10 % högre ersättningsbelopp vid bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro
  • 20 % rabatt på avgiften för Fennia-Livsskydds första försäkringsperiod

Fordonsförsäkringar

30–45 % rabatt på omfattande Fenniakasko och Premiumkasko för person- och paketbilar i privat bruk och 70 % bonus och dessutom gratis glasförsäkring med en självrisk på 100 euro. 

Försäkringar för hem och familj

Du får en rabatt på 20 procent på de flesta försäkringar för ditt hem. I förmånerna ingår även franchise i hemförsäkringen samt hole in one-försäkring. 

En försäkring innebär att du är förberedd för alla möjligheter i framtiden. Vi har erbjudit försäkringstjänster redan för 140 år och samarbetat med Företagarna i Finland en stor del av tiden. Ta nytta av din medlemskap och utnyttja förmånerna!

Mer information om medlemsförmåner och försäkringar: