Skatter och ekonomi

Viktiga datum för företagare

Här hittar du viktiga datum som gäller beskattningen, arbetsgivaravgifterna och bokslutshandlingarna.

Företagets ekonomiförvaltning

Oavsett ditt företags bransch, behöver du ekonomiförvaltning för att verksamheten ska vara framgångsrik. Detta innebär åtminstone ett bankkonto och bokföring.

Företagets bokföring

Som företagare ansvarar du för att din bokföring görs på rätt sätt. Till bokföringen hör också ett bokslut och en revision.

Företagets bokföring

Bokslutet: årets ekonomiska sammanfattning

På basis av noteringarna upprättar bokföraren vid räkenskapsperiodens slut ett bokslut, som omfattar resultaträkningen, balansräkningen och noter till dessa. Bokslutet är en sammanfattning av företagets ekonomi under räkenskapsperioden.

Läs mer om bokslutet

Företagets ekonomiska svårigheter

För ett företags betalningssvårigheter finns i lagen fastställda förfaranden som vid behov är bra att känna till. Alternativen är företagssanering, konkurs och skuldsanering för privatpersoner. Det lönar sig alltid att söka hjälp, hellre för tidigt än för sent. Man kan exempelvis inleda företagssaneringen redan då insolvensen bara är ett hot som inte än har förverkligats.

Inte medlem än? Kom med i Företagarna.

Som medlem i Företagarna får du gratis juridisk rådgivning och värdefulla medlemsförmåner!

Bli medlem