Företagets ekonomiska svårigheter

Det händer ofta att företagets betalningssvårigheter hopar sig småningom. En minskning av orderstocken till exempel eller förändringar i konkurrensomgivningen kan försvaga ditt företags kassaflöde.

För ett företags betalningssvårigheter finns i lagen fastställda förfaranden som vid behov är bra att känna till. Alternativen är företagssanering, konkurs och skuldsanering för privatpersoner.

Det lönar sig alltid att söka hjälp, hellre för tidigt än för sent. Man kan exempelvis inleda företagssaneringen redan då insolvensen bara är ett hot som inte än har förverkligats.

Privatpersonens skuldsanering

En privatpersons skuldsanering är avsedd att lösa privathushållets problem, men även företagare kan ansöka om en sådan i syfte att reglera näringsverksamhetens skulder.

Som företagare kan du ansöka om skuldsanering för privatperson, om

  • din näringsverksamhet är småskalig, företaget är en firma och balanserandet av ekonomin inte kräver en företagssanering
  • företagsverksamheten är din huvudsakliga inkomstkälla
  • din företagsverksamhet har upphört.

Företagssanering

Konkurs

Ta kontakt med skuldsaneringsexperter

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Juridisk rådgivning för medlemmar

Nytt rådgivningsnätverk på gång

Vi deltar också i skapandet av ett rådgivningsnätverk som hjälper företagare att undvika ekonomiska svårigheter genom att ingripa i ett tidigt skede. Projektet har som mål att samla ekonomiska rådgivningstjänster för företag på ett och samma ställe.

Mer information i vårt meddelande