Yrityksen talousvaikeudet

Usein yrityksen maksuvaikeudet alkavat kerääntyä vähitellen. Esimerkiksi tilauskannan väheneminen tai muutokset kilpailuympäristössä voivat heikentää yrityksesi kassavirtaa.

Yrityksen maksuvaikeuksiin on olemassa laissa määriteltyjä menettelyjä, jotka on hyvä tietää tarpeen tullen. Vaihtoehtoja ovat yrityssaneeraus, konkurssi ja yksityishenkilön velkajärjestely. Apua kannattaa aina hakea pikemminkin liian aikaisin kuin liian myöhään. Esimerkiksi yrityssaneerauksen voi aloittaa jo silloin, kun maksukyvyttömyys vasta uhkaa, mutta ei ole vielä toteutunut.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu ratkaisuksi yksityistalouden ongelmiin, mutta myös yrittäjän on mahdollista hakea sitä elinkeinotoiminnan velkoihin. Voit hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä yrittäjänä, jos

  • yritystoimintasi on pienimuotoista, yrityksesi on toiminimi eikä talouden tasapainottaminen vaadi yrityssaneerausta
  • yritystoiminta on pääasiallinen tulonlähteesi
  • yritystoimintasi on päättynyt.

Yrityssaneeraus

Konkurssi

Apua ja tukea on saatavilla

Yrittäjälomat

Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla. Kaikkien lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Yrittäjälomat

Henkinen hyvinvointi

MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa maksutonta apua ja tukea hankalissa elämäntilanteissa.

Henkinen hyvinvointi