Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan muistilista

Hienoa, että yrityksesi on kasvamassa! Kun palkkaat yritykseesi lisää työntekijöitä, myös työnantajan velvollisuudet lisääntyvät. Lue millaisia velvollisuuksia sinulla työnantajana on, kun palkkaat ensimmäisen työntekijän, tai kun työntekijöitä on 10, 20 tai 30.

Jäsenille:

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Niihin kuuluvat palkat, työajat, lomat ja muut edut, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Lue lisää: Työehtosopimukset (jäsenille)

Ilmoittajansuojelu eli whistleblowing

Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Laki perustuu EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin. Laki luo puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan.

Lue lisää: Ilmoittajansuojelu eli whistleblowing

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Työntekijän oikeudet ja yksityisyydensuoja

Työntekijän perusoikeudet ja yksityisyydensuoja vaikuttavat työnantajan oikeuksien rinnalla. Työnantajan oikeudet eivät kumoa perusoikeuksien antamaa suojaa esimerkiksi kirjesalaisuudesta tai tietojen käsittelyyn liittyvästä yksityisyydensuojasta.

Lue lisää: Työntekijän oikeudet ja yksityisyydensuoja.

Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus

Työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla ovat tärkeitä, jotta työilmapiiri on hyvä. Se taas vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tälle sivulle on koottu ohjeet yrityksen tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Lue lisää: Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus.

Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet

Joidenkin töiden tekemiseen tarvitaan lupa tai niiden tekemisestä pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluviranomaiset myös valvovat työsuojelun toteutumista.

Lue lisää: Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet.

 

Henkilötunniste rakennustyömaalla

Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava kuvallinen, yksilöivä ja veronumerollinen henkilötunniste. Sen tulee olla näkyvästi esillä työmaalla liikuttaessa.

Lue lisää: Henkilötunniste rakennustyömaalla.

Pienyrittäjien työsuhdeneuvonta

Tämä opas on tarkoitettu erityisesti sinulle yrittäjä, joka pohdit työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Tässä oppaassa luodaan yleispiirteinen katsaus työsuhteen keskeisimpiin asioihin ja sen tarkoituksena on toimia yrittäjän ensiapuna työoikeudellisten kysymysten noustessa esiin.

Lataa opas

Mitä yrittäjän pitää tietää yt-laista?

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvan yrittäjän on tarpeellista perehtyä lakiin ja pohtia niitä toimia, joihin yrityksessä on lain takia hyvä varautua. Osio yt-laki on laadittu helpottamaan lakiin perehtymistä ja sen käytännön soveltamista.

Lue yhteistoimintalaista

Uutiset työnantajalle