Turvaa yrittämiseen

Yrittäjän ammattitaitoon kuuluu yritystoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, hyväksyminen ja niihin varautuminen.

Myös omassa elämässäsi voi sattua ja tapahtua välillä ennalta arvaamattomia asioita. On hyvä varautua ja valmistautua myös näihin riskeihin.

Yrittäjän eläkelakiin perustuva YEL-vakuutus on ainoa yrittäjälle pakollinen vakuutus. YEL-vakuutuksella vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka tuo turvaa yrittäjän omaisille.

Työnantajana yrityksesi on huolehdittava työnantajavakuutuksista, kuten lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja työntekijän eläkevakuutuksesta. Näiden ohella on on toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia ja vapaaehtoisia vakuutuksia.

Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjänä sinulla on mahdollisuus samoihin toimeentuloturvaetuuksiin kuin työntekijä niissä tilanteissa, joissa hän ei kykene turvaamaan toimeentuloaan työskentelyllään.

Toimeentuloturvaetuuksien tavoitteena on tuoda taloudellista turvaa elämäntilanteisiin, joissa toimeentulo heikkenee merkittävästi tai katkeaa kokonaan yleensä henkilöstä itsestään riippumattomasta syystä. Koska yrittäjänä työskentely kuitenkin eroaa merkittävästi työntekijänä työskentelystä, etuuksien saantiedellytyksissä on eroja.

Yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan perustana on yrittäjän eläkevakuutusta otettaessa määriteltävä vuosityötulo eli niin sanottu YEL-työtulo. Työtulon tulee vastata työpanostasi yrittäjänä. Sen lisäksi, että YEL-työtulo määrittää eläkevakuutusmaksujesi suuruuden sekä sen kuinka paljon eläkettä kertyy, se määrittää hyvin pitkälle myös kaiken muun lakisääteisen sosiaaliturvasi tason.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksulla rahoitat ainoastaan eläke-etuutesi. Lisäksi maksat YEL-työtulosi perusteella sairausvakuutuksen työtulovakuutusmaksua sekä mahdollisen palkkatulosi perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksua, joilla rahoitetaan sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha.

Verotuksen kautta osallistut sekä perusturvan että niin sanotun viimesijaisen toimeentuloturvan rahoittamiseen, joita ovat esimerkiksi työttömyysetuuksien perusturva, vähimmäispäivärahat, asumistuki, opintotuki, toimeentulotuki, eräät perhe-etuudet. Yrittäjänä osallistut siis varsin merkittävästi sekä omiesi että yhteisten toimeentuloturvaetuuksien rahoitukseen.

Yrittäjänä sinun on erittäin tärkeä tiedostaa omaan elämäntilanteeseesi liittyvät sosiaaliset riskit sekä YEL-työtulonsa vaikutus toimeentuloon riskitilanteissa. Jos esimerkiksi vakuutat itsesi YEL-työtulon minimin mukaan, et juurikaan hyödy työeläkevakuutuksesi vaan työeläkelakien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden sijaan tulet todennäköisemmin saamaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän mukaisia eläkkeitä. Niitä saavat lähtökohtaisesti myös henkilöt, jotka eivät työskentele lainkaan. Et tule myöskään koskaan saamaan minimipäivärahaa suurempaa etuutta sairastuessasi tai jäädessäsi vanhempainvapaalle. Työttömyyden kohdatessa olet työmarkkinatuen varassa.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18