Företagets ekonomiförvaltning

Oavsett ditt företags bransch, behöver du ekonomiförvaltning för att verksamheten ska vara framgångsrik. Detta innebär åtminstone ett bankkonto och bokföring.

Ekonomiförvaltningen är en viktig del av företagsverksamheten. Den omfattar allt som berör företagets penningtransaktioner: bokföringen, köp- och säljtransaktionerna samt löneräkningen.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Bokföringen: grunden till företagets ekonomiförvaltning

Alla företag är bokföringsskyldiga, också mikroföretag och småföretag, även om företagets storlek påverkar skyldighetens omfattning. Också företagets beskattning utgår från bokföringen. Bokföringen är företagsverksamhetens ekonomiska ”dagbok”. Du kan använda den till att bedöma tidigare verksamhet och planera framtiden.

När du grundar ett företag är en bra bokförare eller bokföringsbyrå en viktig samarbetspartner från början. Du kan för all del sköta bokföringen själv, ifall du har kompetensen. I allmänhet rekommenderas emellertid att du anlitar en utomstående, utbildad bokförare med erfarenhet för att sköta denna viktiga funktion som regleras av många olika lagar. Då kan du koncentrera dig på det väsentliga i din företagsverksamhet, dvs. att utveckla och sälja dina tjänster och produkter.

Företagarens lönebetalning

Företagsformen inverkar på hur företagaren får ut sin lön. I ett aktiebolag sköts företagarens lön på ett annat sätt än firmaföretagarens. En firmaföretagare betalar sig inte egentligen lön utan gör privatuttag.

Ta i bruk löne- och rabatträknare genom att logga in i vår medlemstjänst.

Rabatträknare
Med hjälp av en rabatträknare kan du räkna hur mycket du måste öka försäljningen för att verksamheten ska vara lika lönsam som utan rabatt.
Löneräknare
På medlemssidor hittar du en löneräknare med vilken du kan uppskatta de kostnader ditt företag har av en anställning.
Verktyg för företagare

Företagets banktjänster

Att öppna ett bankkonto är en av de första åtgärderna du vidtar när du grundar ett företag. Utan det fungerar inte penningtransaktionerna. För att öppna ett konto behöver du bland annat företagets handelsregisterutdrag. Det lönar sig också för en näringsidkare att öppna ett separat konto för företagsverksamheten.