Medlemsförmåner
Finnvera Finansieringstjänster

Finnvera finansiella tjänster

Finnvera erbjuder mångsidiga, kompletterande lösningar för finländska företags och företagares vändpunkter i samarbete med banker, andra privata finansiärer samt nätverket Team Finland.

Vi finansierar olika skeden av företagsverksamheten för att företag ska uppnå mål som annars inte är möjliga. Vi erbjuder finansiering för företagsverksamhetens första skeden, tillväxt och internationalisering samt som skydd för exportrisker.

Vi är en agil och ansvarsfull aktör.

Eftersom allt är möjligt, när ingenting är säkert.