Medlemsförmåner
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

FöPL-försäkringsavgifterna och den framtida arbetspensionen grundar sig på den FöPL-arbetsinkomst som du meddelat. En rätt dimensionerad arbetsinkomst ger dig trygghet redan under din karriär eftersom FöPL-arbetsinkomsten utöver pensionerna även inverkar på flera andra förmåner,bl.a. sjukdagpenningen, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen, utkomstskyddet för arbetslösa och rehabiliteringen.

Testa vår FöPL-räknare » 

Med hjälp av FöPL-räknaren kan du enkelt kontrollera hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar storleken på din försäkringsavgift, pension eller sociala trygghet.

» Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten och företagarens pensionsskydd och sociala trygghet 

Elos tjänster för arbetspensionsförsäkring

» Företagare: FöPL-försäkring
» Arbetsgivare: ArPL-försäkring

Ta kontakt: ArPL- och FöPL-försäkringsärenden, tfn 020 694 744webbtjänst

Tjänster för ledning av arbetsförmågan

Ledning av arbetsförmågan är förebyggande, målinriktad och långsiktig verksamhet med syfte att främja de anställdas arbetsförmåga och chefernas förmåga att leda arbetet. Den påverkar kostnaderna för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga samt företagets produktivitet. Elos tjänster underlättar informationsledningen och hjälper ditt företag att vidta effektiva åtgärder. Vi erbjuder företag i alla storlekar och i olika tillväxtskeden verktyg för kartläggning, utbildningar, yrkesinriktad rehabilitering och expertstöd.

» Läs mer 

Företagsfinansieringstjänster

Elos experter på företagsfinansiering hjälper dig i frågor som gäller företagets finansiering. Vi erbjuder företag i olika storlekar mångsidiga finansieringsalternativ för bland annat tillväxt och internationalisering, företagsaffärer och ägarbyten samt investeringar.

» Läs mer 

Ta kontakt: Företagsfinansiering, tfn 020 703 5843yritysrahoitus@elo.fi

Uthyrning av affärslokaler och bostäder

Behöver du kontors-, affärs-, lager- eller produktionslokaler? Elo är en pålitlig samarbetspartner då du ska hyra affärslokaler eller bostäder.

» Bekanta dig med våra lediga lokaler och bostäder

Elo är Företagarna i Finlands samarbetspartner. Välj Elo, ett serviceinriktat arbetspensionsbolag som arbetar för företagarens och arbetsgivarens bästa!

Läs mer  » www.elo.fi