Företagarna i Finland
Medlemsförmåner
Elo Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

40 % av företagarna har valt Elo till sin arbetspensionspartner. Låt oss hjälpa dig!

Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen (FöPL) är företagarens viktigaste försäkring och grunden för pensionsskyddet och den sociala tryggheten. En rätt dimensionerad arbetsinkomst ger dig trygghet redan under din karriär eftersom FöPL-arbetsinkomsten utöver pensionerna även inverkar på flera andra förmåner, bl.a. sjukdagpenningen, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen, utkomstskyddet för arbetslösa och rehabiliteringen.

Hos oss på Elo är ditt försäkringsskydd huvudsaken för att du ska kunna fokusera på det som är viktigt

Tjänster och verktyg för försäkring

Elo erbjuder lagstadgade pensionsförsäkringar för företag (FöPL) och arbetstagare (ArPL).

Med hjälp av vår lättanvända FöPL-räknare kan du enkelt kontrollera hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar storleken på din försäkringsavgift, pension eller sociala trygghet.

Med hjälp av Elos löneräknare kan du enkelt uppskatta de totala kostnaderna för att anställa en eller flera arbetstagare. Med löneräknaren får du en uppskattning av ArPL-avgifterna och storleken på lönebikostnaderna med bara några klick.

Hos Elo får du alltid hjälp av experter. Du kan sköta dina försäkringsfrågor enkelt på nätet, via telefon eller via e-post. Vi hjälper dig på vardagar kl. 8–17.00 på tfn 020 694 730 och e-post yel@elo.fi.

Tjänster för arbetsförmåga och rehabilitering för företagare

Ett företag kan inte nå någon bestående framgång om inte företagaren mår bra. Tillsammans med Företagarna i Finland har vi sedan 2014 undersökt företagarnas arbetshälsa genom enkäten Menesty yrittäjänä.

  • Vi ger dig tips på hur du kan stödja din arbetsförmåga och en verktygslåda med verktyg för att kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i ditt företag och ledningen av arbetsförmågan.
  • Elos tjänster underlättar informationsledningen och hjälper ditt företag att vidta effektiva åtgärder. Vi erbjuder företag i alla storlekar och i olika tillväxtskeden verktyg för kartläggning, utbildningar, yrkesinriktad rehabilitering och expertstöd.
  • Elos yrkesrehabilitering hjälper företagaren att fortsätta arbeta. 71 % av alla som gick igenom Elos rehabilitering återvände till arbetsmarknaden.

Företagsfinansieringstjänster

Elos experter på företagsfinansiering hjälper dig i frågor som gäller företagets finansiering. Vi erbjuder företag i olika storlekar mångsidiga finansieringsalternativ för bland annat tillväxt och internationalisering, företagsaffärer och ägarbyten samt investeringar.

Ta kontakt: Företagsfinansiering 020 703 5843, yritysrahoitus@elo.fi

Uthyrning av affärslokaler och bostäder

Behöver du kontors-, affärs-, lager- eller produktionslokaler? Elo är en pålitlig samarbetspartner då du ska hyra affärslokaler eller bostäder.

Elo är Företagarna i Finlands samarbetspartner.

Bli en av alla nöjda kunder hos Finlands populäraste arbetspensionsbolag för företagare!

Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ympäri vuoden yhteistyökumppaneiltamme