Etablering av företag

Aktiebolag

7.3.2022 08:56
Page

Ett aktiebolag lämpar sig för företagsverksamhet av många slag. Ofta är aktiebolaget den företagsform som fungerar bäst om verksamheten är…

Kommanditbolag

7.3.2022 08:31
Page

Kommanditbolaget är en lämplig företagsform, när verksamheten till stor del stödjer sig på grundarens kompetens men företaget behöver också en…

Öppet bolag

7.3.2022 08:16
Page

När minst två kompanjoner bestämmer sig för att grunda ett företag, kan de välja bolagsformen öppet bolag. Bolagsmannen kan vara…

Firma

7.3.2022 08:01
Page

Om du har kompetens i din bransch och vill arbeta med ditt eget bolag, är det ganska lätt att bli…