Företagarna i Finland
 • Evenemang

Kommunledningens Seminarium 14-15 maj 2024 i Åbo

 • Företagarna i Finland
 • Kust-Österbottens Företagare
 • Korsnäs Företagare rf
 • Malax Företagare

Kommunledningens seminarium samlar årligen över 1000 kommunala beslutsfattare, experter och företagare för att diskutera aktuella samhälleliga frågor och nätverka.

Temat i år är Finland – möjligheternas land

Vad gör Finland till ett favoritmål för investeringar och hur kan vi tillsammans skapa ett blomstrande, företagsvänligt land? Delta i diskussionen där vi byter tankar om investeringar värda över 200 miljarder euro, bland annat i den gröna omställningen. Vart är Finland på väg och vad betyder det för din hemkommun?

Utdrag ur tisdagens program:

 • Vem får och vad – Frukterna av energiomställningen – Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
 • Why invest in Finland? – Vd Tim Meyer, Meyer Turku
 • Offentliggörande av resultaten i Kommunbarometern 2024 – Vilken är företagarnas syn på livskraften i hemkommunen?

Utdarg ur onsdagens program:

 • Bagatellerna lockar – Fokuseringen är förlorad – Hjärnforskare Mona Moisala, doktor i psykologi, Helsingfors universitet
 • Temaseminarium: Kommunekonomins möjligheter och hot – Sanna Lehtonen, direktör för kommunal ekonomi, Finlands Kommunförbund och Juhana Brotherus, chefsekonom, Företagarna i Finland
 • Temaseminarium: Lösningar på kompetensbristen – Jenni Järvelä, verkställande direktör, NYT och Jannika Saario, Senior Development Specialist, UF-Centret / Work in Finland

Läs mera på finska och anmäl dig här

Anmäl dig här