Immateriella rättigheter – kom ihåg att också skydda ditt företags kreativitet och hemligheter

Företaget bör kartlägga och skydda immateriella rättigheter som är viktiga för företagets affärsrörelse. Bland annat patent och varumärken ger ett skydd mot imitationer

Immateriella rättigheter är en viktig del av affärsverksamhet och innovationer. Företagets immateriella rättigheter (IPR, intellectual property rights) gäller exempelvis teknik, design, produktmärken, brand och affärshemligheter.

Immateriella rättigheter kan skyddas med bland annat patent, nyttighetsmodeller, varumärken, mönsterrätt och upphovsrätt. Med dessa kan du begränsa konkurrenternas verksamhet och försvara din egen marknadsandel och utvidga den. Därför lönar det sig att skydda viktiga immateriella rättigheter. Det lönar sig också att vaka över de egna rättigheterna och ingripa i tid om de kränks.

Patentet skyddar en uppfinning

Med ett patent erhåller man ensamrätt till yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning. Med utnyttjande avses exempelvis tillverkningen, försäljningen och uthyrandet av en produkt som baserar sig på uppfinningen.

Nyttighetsmodell eller litet patent

Nyttighetsmodellrätten kallas ofta ett ”litet patent”, och den kan erhållas snabbare och smidigare än ett vanligt patent.

Modellrätten skyddar ny design

Med modellrätten skyddas ett föremåls eller en dekorations form. Modellen ska vara ny och unik.

Varumärket stärker marknadsföringen

Varumärket är produktens eller tjänstens symbol. Det kan bestå av ord eller figurer eller en kombination av dessa. Det skiljer din produkt och service från konkurrenternas. Varumärket kan registreras så att det skyddas antingen i Finland eller i hela EU.

Företagets firma identifierar företaget

Företagets firma är det namn som används i näringsverksamheten. Det är vanligt att oanvända firmanamn hindrar registreringen av nya varumärken och firmanamn. Det är emellertid möjligt att ansöka om att registreringen av dessa upphävs.

Upphovsrätten skyddar kreativt arbete

Upphovsrätten skyddar litterära och konstnärliga verk. Upphovspersonen har en exklusiv rätt att fatta beslut om verkets utnyttjande.

Affärshemligheter

Med affärshemlighet avses information som har ekonomiskt värde i affärsverksamheten och som inte är offentlig. Det är vanligen förnuftigt att inte bara lita på lagens skydd, utan att också skydda affärshemligheter med avtal.

Vem kan hjälpa med IPR-frågor?

Du kan själv utreda huruvida din uppfinning är ny och patenterbar eller alternativt be någon av de följande om hjälp: Keksintösäätiö, universitetens och privata företags uppfinnings-, innovations- eller patentombud, Patent- och registerstyrelsens experter.

För forskning och utveckling (FoU), inklusive IPR-frågor, erbjuds service och stödformer av olika slag.