Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmallia kutsutaan usein pikkupatentiksi. Sen voi saada tavallista patenttia nopeammin ja helpommin.

Hyödyllisyysmallilla saat keksinnölle suojaa nopeasti. Se antaa patentin tavoin yksinoikeuden käyttää keksintöä. Hyödyllisyysmalli on kuitenkin voimassa vain Suomessa eikä sen tuottama suoja ole yhtä laaja kuin patentin.

Hyödyllisyysmalli antaa suojaa keksinnöille, ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät välttämättä täytä patentin vaatimuksia tai sellaisille ”pikkukeksinnöille”, joille ei keksinnön ominaisuuksien vuoksi kannata hakea patenttia. Hyödyllisyysmallioikeuden haltijalla on lupa kieltää muilta hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön ammattimainen käyttö.

Jotta hyödyllisyysmallioikeus voidaan myöntää, on keksinnön oltava uusi ja sen on erottava selvästi sellaisesta keksinnöstä, ideasta tai ratkaisusta, joka on ollut tunnettu ennen hyödyllisyysmallioikeuden hakemispäivää. Tämän keksinnöllisyyden vaatimus ei kuitenkaan ole niin korkea kuin patenttia haettaessa.

Hyödyllisyysmallioikeuden saa rekisteröimällä. Rekisteröinti perustuu ilmoitusmenettelyyn, joka on huomattavasti yksinkertaisempi menettely kuin patentin hakeminen. Rekisteriviranomaisena toimiva patentti- ja rekisterihallitus lähinnä tutkii ainoastaan hakemuksen muodollisten vaatimusten täyttymisen.

Kielto-oikeus on alueellisesti ja ajallisesti rajallinen. Se on voimassa vain niissä maissa, joissa hyödyllisyysmallia on haettu ja se on saatu. Yleensä rekisteröity hyödyllisyysmallioikeus on voimassa neljä vuotta rekisteröinnin hakemispäivästä, minkä jälkeen se voidaan hakemuksesta uudistaa kahdesti; ensin neljäksi ja sitten kahdeksi vuodeksi.

Hyödyllisyysmallioikeus on mahdollista myydä eteenpäin tai suojattuun keksintöön voidaan vaihtoehtoisesti myöntää käyttölupa eli lisenssi. Käyttölupaa luovutettaessa sovitaan tyypillisesti hyödyllisyysmallioikeuden omistajalle maksettavasta korvauksesta, joka voidaan määritellä esimerkiksi prosenttiosuutena keksinnön tuottamista tuloista. Käyttöluvan saa luovuttaa edelleen ainoastaan, jos siitä on sovittu.

Lue lisää hyödyllisyysmallista.