Rådgivningstjänsterna
Suomen Yrittäjät Rådgivning

Juridisk rådgivning för medlemmar

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Rådgivning på svenska

Advokatbyrå Boucht & Nikula

Råd rörande arbetsrätt och straffrätt, fukt- och mögelskadeproblem i byggnader

Advokat Björn Boucht
tfn +358 50 337 4594
bjorn.boucht@boucht-nikula.com

Råd rörande arvsfrågor, tvister och avvittring

Advokat Peter Nygård
tfn +358 50 531 7243
peter.nygard@boucht-nikula.com

Advokatbyrå Kim Åstrand Ab

Råd rörande företagsjuridiska ärenden innefattande avtalsjuridik, bolagsjuridik, företagsköp, arbetsrätt samt fastighetsrätt

Advokat och affärsjurist Kim Åstrand
tfn +358 40 841 0811
kim@kimastrand.fi

Juridisk Byrå Kristian Krokfors Oy

Råd rörande tvister, avtalsjuridik samt bolagsjuridik

Jurist Kristian Krokfors
+358 44 984 8548
kristian@krokforslaw.com

Advokatbyrå Näsman & Båsk

Råd rörande konkurser, avtal och bolagsfrågor

Advokat Björn Båsk
tfn 06 356 5612 eller +358 50 541 1980
bjorn.bask@anb.fi

Råd rörande konkurser, avtal, bolagsfrågor, arvsfrågor och skatter

Advokat Oskar Sundback
tfn 06 356 5615 eller +358 40 553 0444
oskar.sundback@anb.fi

Råd rörande rättegångar, fastighetsärenden och företagssaneringar

Advokat Christian Näsman
tfn 06 356 5611 eller +358 50 511 8158
christian.nasman@anb.fi

DKCO Advokatbyrå

Råd rörande arbetsrätt, bolagsrätt och tvister

Advokat Heidi Furu
tfn 020 527 4005
heidi.furu@dkco.fi

Råd rörande bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, arbetsrätt och kredit- och pantsättningsarrangemang

Advokat Nathalie Myrskog
tfn 020 527 4006
nathalie.myrskog@dkco.fi

Råd rörande offentliga upphandlingar, skatterätt samt förmögenhets- och familjerätt

Jurist Adine Lagus
tfn 020 527 4019
adine.lagus@dkco-law.com

Råd rörande arbetsrätt, bolags- och avtalsrätt samt immaterialrätt

Jurist Sofia Saarikko
tfn 020 527 4015
sofia.saarikko@dkco-law.com

Ernst & Young EY

Råd rörande företagsjuridik innefattande avtalsrätt, bolagsrätt, företagsköp och arbetsrätt

Jurist Kjell Renlund
tfn +358 40 577 7466
kjell.renlund@fi.ey.com

KPMG

Råd rörande arbetsrätt och samarbetsförhandlingar

Jurist Jannica Boucht
tfn 040 1848 863
jannica.boucht@kpmg.fi

LEXTERA LAW

Råd rörande vilken bolagsform som passar ditt företag bäst, arbetsavtal, företagsjuridik, arbetarskydd, gåvobrev och testamenten samt uppgörande av avtal och köpebrev

Vicehäradshövding och ekonom Anne Lindgren-Slotte
tfn +358 50 344 7758
anne.lindgren-slotte@lextera.fi

EY

EY ger råd i bl.a. bokförings-, skatte- och ägarskiftesfrågor.

Rådgivare:

CGR-revisor Kristian Berg, tfn +358 50 590 5875, e-post: kristian.berg@fi.ey.com
CGR-revisor Christoffer Granholm, +358 50 596 4383, e-post: christoffer.granholm@fi.ey.com
CGR-revisor Anders Mattsson, tfn +358 40 535 8280, e-post: anders.mattsson@fi.ey.com
CGR-revisor Benita Öling, tfn +358 50 594 1247, e-post: benita.oling@fi.ey.com

Greenstep

Tore Teir från Greenstep svarar på frågor om bokföring och företagsköp & försäljning samt ger finansiell rådgivning. Tfn +358 40 760 4909, e-post: tore.teir@greenstep.fi

KPMG

GR-revisor Josefin Rönnlund ger råd i bokförings-, skatte- och ägarskiftesfrågor och momsexpert Andreas Johansson i momsfrågor.

Kontaktuppgifter:

Josefin Rönnlund, tfn 020 760 3997, e-post: josefin.ronnlund@kpmg.fi
Andreas Johansson, tfn 020 760 3000 eller 040 709 2861, e-post: andreas.johansson@kpmg.fi

P. Vilén Consulting

Ekon.mag. Per Vilén ger råd i bl.a. bokförings-, boksluts-, beskattnings-, bolags- samt allmänna företagsfrågor. Tfn +358 50 518 6888, e-post: per.vilen@pvconsulting.fi

LMI ledarutvecklare Susanne Liimatainen från LMI Finland Oy Ab diskuterar ger råd i frågor om självledarskap, ledarskap, teamutveckling och implementering av strategier på alla nivåer i företaget.

Tfn +358 50 542 8810, e-post: susanne.liimatainen@lmi.fi

Kent Ekman från Kensoft Consulting hjälper till vid Data/It bekymmer i företagarens vardag, ger rådgivning som berör operativsystem, program, hemsidor, web, kommunikation med IT-leverantörer och operatörer.

Tfn +358 50 562 1734, kent.ekman@kensoft.fi

Telefonrådgivning för medlemmar i juridiska frågor

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst

Vardagar kl. 8–18

09 229 222

Nainen läppärillä

Du kan fråga bland annat om arbetslagstiftning, beskattning, reklamationer, vilseledande marknadsföring, dataskydd eller annat som gäller din företagsverksamhet. Vi ger kompetent hjälp.

Våra juridiska experter svarar på samtal vardagar kl. 8–18 på telefonnumret 09 229 222. Vi ber dig ange ditt medlemsnummer när du ringer till rådgivningstjänsten. Tyvärr kan vi inte svara på frågor som skickas via e-post.

Ni medlemmar är många och vår rådgivningstjänst kontaktas årligen tiotusentals gånger. På grund av de många samtalen kan det stundvis vara rusning i vår tjänst, så var snäll och reservera en stund för ärendet. Vi sköter alltid alla rådgivningsfrågor så fort vi kan.

Vänligen observera att det genom rådgivningstjänsten inte är möjligt att sköta rättsliga ärenden eller göra upp eller granska avtal eller andra dokument.

Rådgivningstjänstens ämnesområden

 • Anställningsförhållanden (från början till slut)
 • Arbetstid
 • Kollektivavtalens innehåll och tolkning
 • Arbetsgivaravgifter
 • Lagen om samarbete inom företag
 • Jämställdhet och likabehandling

 • Bolagsrätt och olika bolagsformer
 • Konsumentskydd
 • Dataskydd
 • Lösning av tvister
 • Likabehandling och hinderfrihet

 • Företagets avtal
 • Leveransavtal
 • Fastigheter och byggande
 • Transport och trafik

 • Mervärdesbeskattning
 • Företagsbeskattning
 • Personbeskattning
 • Generations- och ägarskiften

 • Konkurs
 • Företagssanering
 • Reglering av skulder

 • Miljöskydd
 • Miljöskador
 • Avfallshantering
 • Myndigheternas skyldigheter

 • Pensioner
 • Sjukdom
 • Företagshälsovård
 • Arbetsoförmåga
 • Arbetslöshet

 • Konkurrens
 • Offentlig upphandling
 • Upphovsrätt
 • IT-rätt
 • Patent, varumärken, mönsterskydd m.m.

Inte medlem än? Kom med i Företagarna.

Som medlem i Företagarna får du gratis juridisk rådgivning och värdefulla medlemsförmåner!

Bli medlem
Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ympäri vuoden yhteistyökumppaneiltamme