Minna Gatford

Assistent för verkställande direktören
Företagarna i Finland

• Assistent för verkställande direktören
• Assistent för ordföranden