Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Information om Företagarna

Företagarna är en intresseorganisation för små och medelstora företag. Organisationen omfattar cirka 70 000 medlemsföretag runtom hela Finland, samt från olika branscher.

Företagarna hjälper företagare, förbättrar företagarnas ställning och villkoren för företagande i Finland och Europa. Organisationen stärker företagandet, agerar på uppdrag av företagare och skapar rikstäckande, regionala och lokala nätverk.

Företagarna i Finland (FiF) ger också medlemsservice på svenska. Av organisationens cirka 70 000 medlemsföretag är 3 000 svenskregistrerade i medlemsregistret. Vår röst hörs och vi uppnår resultat som Finlands största företagarorganisation.

Föreningens verksamhet styrs av mission, vision och värden

Att förbättra företagarnas ställning och verksamhetsbetingelser. Starkare företag ökar medborgarnas välmående.

Finland ska ha de bästa verksamhetsbetingelserna för företagande.

Företagarna i Finlands grundvärden är de samma som grundvärderingar för företagandet:

Mod

Vi förbättrar företagarnas ställning på ett konstruktivt sätt genom att ta initiativ. Vi är inte rädda för kritik, som ofta riktas till modiga nyskapare.

Pålitlighet

Vi baserar våra ställningstaganden på fakta och tar hänsyn till samhället som helhet.

Förmåga till förnyelse

Vi erbjuder medlemsföretagarna tjänster som motsvarar deras behov. Vi har beredskap att ompröva lösningar, när omgivningen ändras.

Organisationen omfattar företag från handel, transport, tjänster, industri och entreprenad. Medlemsstrukturen motsvarar den finska företagsstrukturen. Hälften av medlemsföretagen är egenföretagare och hälften är arbetsgivarföretag.

Kontoret för Företagare i Finland

Kontoret för Företagare i Finland arbetar dagligen med intressebevakning, kommunikation och service för medlemsföreningarna.

Företagarna i Finlands styrelse och fullmäktige

Förbundsmötet är det högsta beslutsfattande organet för Företagarna i Finland. Mellan förbundsmötena utövar den två gånger om året sammanträdande fullmäktigen den högsta beslutanderätten i föreningen. Styrelsen leder påverkansarbetet i Företagarna. Styrelsens arbete stöds av utskott och nätverk.

Företagarföreningens historia

I sin moderna form har Företagarna i Finland fungerat sedan 1996, då företagarna koncentrerade sina krafter i en förening. Samtidigt upphörde de tidigare föreningarna, Småindustrins Centralförbund PTK som verkat sedan 1898 och Finska Företagarnas Centralförbund SYKL som verkat sedan 1933.

Beslutet att inrätta en ny organisation fattades den 5 september 1995 i Finlandia-huset i Helsingfors. För att hedra händelsen, ordas varje år 5.9. Företagardagen.

Medlemsföreningar

Företagen är medlemmar i sina lokalföreningar eller branschföreningar. Lokalföreningarna är medlemmar i de regionala föreningarna. De regionala föreningarna och branschföreningarna är medlemmar i Företagarna i Finland rf. Regionala organisationerna, stora lokala föreningar och några branschorganisationer har anställd personal.

Regional verksamhet och hjälp

Företagarna nära dig

Hitta företagare i din egen bransch