Företagarens ekonomihjälp

Företagare, bli inte ensam med dina ekonomiska bekymmer!

Företagarna i Finland med sina regionföreningar i samarbete med bland annat Finlands Företagsmentorer ansvarar för det regionala genomförandet av tjänsten Företagarens ekonomihjälp. Tjänsten utvecklas i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet samt Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter.

Ekonomihjälpens kontaktperson hos Företagarna

Tiina Toivonen

Chef för lagstiftningsärenden
Företagarna i Finland