Fakturering

Ett företag ska ha faktureringen i skick redan innan verksamheten inleds. Vi har samlat ihop det som företagaren ska veta om faktureringen.

Det lönar sig att skicka fakturan genast efter att du levererat produkten eller tjänsten till din kund. När du fakturerar snabbt, ger du ett professionellt intryck av ditt företag och ser till att dina pengar inte samlar ränta på någon annans konto.

Hur fakturerar jag?

Allt fler företag, samfund och myndigheter tar endast emot nätfakturor. Det är ett kostnadseffektivt sätt, eftersom nätfakturan redan har de uppgifter som fakturan ska ha. Nätfakturan syns snabbt i vardera partens bokföringssystem.

Utöver bankerna finns det i Finland ett flertal förmedlare av nätfakturor med olika principer för sin prissättning. Det finns också skillnader i deras målgrupper – en del passar för mindre företag och andra lämpar sig för de större – och deras kompatibilitet med olika banker. Det lönar sig alltså att noggrant studera olika tjänster och deras sätt att fungera.

För en ny företagare är det enklast att förmedla nätfakturan via den egna banken, men det lönar sig att kolla hur arkiveringen sker, ifall du av någon anledning byter bank.

Många företag accepterar en PDF-faktura som skickas med e-post. Somliga tar också emot pappersfakturor, men måste ofta skicka dem vidare att skannas hos en extern betaltjänst. Detta innebär alltid en viss fördröjning i handläggningen av fakturan och portokostnader.

I nätet hittar du färdiga fakturamallar som du kan redigera så att de passar för ditt företag. Naturligtvis kan du också skapa en helt egen fakturamall.

Rabatträknare

Med hjälp av en rabatträknare kan du räkna hur mycket du måste öka försäljningen för att verksamheten ska vara lika lönsam som utan rabatt.