Kust-Österbottens Företagare

Årets första företagarlunch på Tesses Café

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

Den första torsdagen i månaden har du möjlighet att nätverka och träffa andra företagare över en lunch. På lunchen deltar även näringslivschefen och näringslivskoordinatorn från Korsholms kommun, en representant från Korsholms företagare samt en företagsrådgivare från VASEK. Korsholms kommun står för lunchen till alla företagare som anmäler sig. Anmäl dig via länken lägre nere på sidan senast 1.2.

Berätta hurdana företagartillställningar du vill att Korsholms kommun skall ordna tillsammans med sina samarbetspartners!

Fyll i vår enkät och berätta hurdant program du vill att det skall ordnas för kommunens företagare i år! Berätta också vilken tidpunkt på dagen som oftast passar dig bäst. Genom att fylla i enkäten hjälper du oss att utveckla servicen. Det tar bara ett par minuter att svara på frågorna. Tack på förhand!

Enkäten hittar du här

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Karlebyvägen 2063, 66580 Kuni