Karleby Företagare

Breakfast of Champions

Karleby
  • Karleby Företagare

Breakfast of Champions- morgonmål ordnas med temat Det nya välfärdsområdet och kommande förändringar. Vi har bjudit in våra medlemsföretagare som sitter i regionens fullmäktige. De berättar om hur förnyelsen framskrider och hur den påverkar invånarna i Karleby och vilka möjligheter förändringen medför för den privata sekorn. Morgonmål serveras på Wanha Wellamo torsdaeng 22.9. från klockan 7:30. Anmäl dig senast 19.9. via länken.

Morgonmålet är gratis för medlemmar i Karleby Företagare och max. 2personer/företag. Välkommen!

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Wanha Wellamo, Sahakatu 16, 67900 Kokkola,
  • Karleby