Kust-Österbottens Företagare

Företagarens FöPL-frukost

  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Nykarleby Entreprenörer

Både egenföretagaren och arbetsgivarföretagaren tar själv ansvar över sitt pensionsskydd. FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Den är därför lagstadgad, det vill säga obligatorisk. En lagändring, vars mål är att FöPL-arbetsinkomsten bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats, trädde i kraft i början av detta år.

Nykarleby Entreprenörer, Företagarkassan och Elo ordnar torsdagen den 11.5. en företagarfrukost på Campen i Nykarleby där du får svar på frågor som berör FöPL-reformen och andra pensions- och socialskyddsfrågor. För hur stor summa lönar det sig att teckna en FöPL-försäkring? Är det vettigare att i stället placera sina pengar i frivilliga försäkringar och fonder? Hur inverkar FöPL-arbetsinkomsten på beloppet av sjukdagpenningen, föräldraförmåner och arbetslöshetsförmåner?

Program:

Matti Bergström, Elo
FöPL-försäkringens grunder samt företagarens socialskydd. Vad betyder årsskiftets lagändring konkret?

Pekka Salokoski och Joakim Horsma, Yrittäjäkassa
Hur fungerar Företagarkassan? När omfattas företagaren av utkomstskydd?

Vi bjuder på frukost från kl. 8.45. Kom med och ställ frågor, diskutera och nätverka. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla företagare.

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Jakobstadsvägen 24, 66900 Nykarleby