Företagarna i Finland

Företagarlunch på Fågelberget

  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

Den första torsdagen i månaden har du möjlighet att nätverka och träffa andra företagare över en lunch. På lunchen deltar även näringslivschefen och näringslivskoordinatorn från Korsholms kommun, en representant från Korsholms företagare samt en företagsrådgivare från VASEK. Korsholms kommun står för lunchen till alla företagare som anmält sig före 2.5.

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Foodz Corner, Fågelberget,, Handelsvägen 4, 65610 Korsholm