Företagarlunch på Fredrikas i Solf

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

Den första torsdagen i maj har du möjlighet att nätverka och träffa andra företagare över en lunch.
Den gemensamma lunchen äts på Fredrikas i Solf 5.5 kl. 11.30. På lunchen deltar näringslivschefen och näringslivskoordinatorn från Korsholms kommun, en representant från Korsholms företagare samt en företagsrådgivare från VASEK. Var och en betalar för sin lunch. Vi bokar ett gemensamt bord. Anmäl dig gärna till lunchen så att vi vet hur många som deltar. Anmäl dig senast 29.4. Välkommen!

Anmäl dig här