Kust-Österbottens Företagare
  • Evenemang

Företagarluncher i Korsholm i höst

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

Den första torsdagen i månaden har du möjlighet att nätverka och träffa andra företagare över en lunch. På lunchen deltar även näringslivschefen och näringslivskoordinatorn från Korsholms kommun, en representant från Korsholms företagare samt en företagsrådgivare från VASEK. Var och en betalar själv för sin lunch, men vi bokar ett gemensamt bord så att vi får sitta tillsammans.

6.10 kl. 11.30 på Fredrikas i Solf, tema “Företagsstöd”, anmälningar senast 3.10.
3.11 kl. 11.30 på Vallonia i Smedsby, tema meddelas senare, anmälningar senast 31.10.
1.12 kl. 11.30 på Berny’s i Replot, tema meddelas senare, anmälningar senast 28.11.

Välkommen!

Anmäl dig här