Kust-Österbottens Företagare

Företagarnas sommarutflykt till Kalle’s Inn Resort

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

Kust-Österbottens Företagare ordnar tillsammans med sina samarbetspartners en sommarutflykt till Replots natursköna skärgård tisdagen 11.6.2024.

Mera info och program på kommande!

Bild: Esa Siltaloppi