• Utbildningar och seminarier

Företaget växer – arbetsgivarens checklista i rekrytering

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare
  • Mustasaaren Yrittäjät - Korsholms Företagare rf

En felrekrytering kan stå dig dyrt. Kom med på vår expertföreläsning och lär dig mera om vad du bör tänka på i rekryteringsprocessen:.

Under expertföreläsningen behandlas följande teman:

  • Att göra en kravprofil, vilka krav får man ställa? (Erfarenhet, språkkunskaper mm.)
  • Hantering av personuppgifter i rekrytering
  • Visstidsanställning eller tillsvidareanställning, skillnader och krav
  • Arbetsavtalet – så påverkar det anställningsförhållandet
  • Prövotid – så utnyttjar arbetsgivaren den effektivt
  • Skillnader i lagstiftningen mellan liten och stor arbetsgivare.

Som sakkunniga är Nathalie Myrskog och Sofia Saarikko från DKCO.

Tillställningen börjar med kaffeservering kl. 17.45. Föreläsningen börjar kl. 18.00. (Obs. Den finskspråkiga tillställningen börjar 18.45.)

Tillställningen arrangeras av Kust-Österbottens Företagare, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och DKCO.

Vi rekommenderar att du deltar i evenemanget först då det har gått minst två veckor sedan ditt andra coronavaccination. Delta endast som helt symptomfritt. Vi rekommenderar att du använder en ansiktsmask.

Anmäl dig här
Pris
Avgiftsfritt
Plats
Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm