Företagarna i Finland

Företagsbesök — Wärtsilä Sustainable Technology Hub

  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Vasa Företagare

Kom med på besök till Wärtsilä Sustainable Technology Hub (STH) i Vasklot!

Vasa företagare har bokat plats åt 40 besökare måndagen 2.10. kl 17:00.

Program:

  • Företagspresentation, Juha Päivike, Director, Logistics Chain Management and STH Facility Stream, Wärtsilä
  • Diskussion kring hur sammarbete mellan lokala smf-företag och Wärtsilä kan förbätras och fördjupas
  • Rundvandring
  • Öppna diskussioner

Anmäl dig senast 27.9. 

Vi kommer att skicka e-post angående träffpunkt för evenemanget.

Mera information Riikka Autio, Vaasa Företagare, riikka.autio@viuleva.fi, 050 573 2468

Wärtsiläs Sustainable Technology Hub 

Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I sin forskning och utveckling lägger bolaget stor fokus på hållbar teknologi och tjänster för att hjälpa kunderna att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. 

Det nya teknologicentret Sustainable Technology Hub i Vasklot i Vasa är i en nyckelroll då visioner blir till verklighet. Där forskar, utvecklar, innoverar och piloterar Wärtsilä framtidens lösningar. 

Energiklustret i Vasaregionen är ett ledande nav för energiteknologi inom de nordiska länderna och tillsammans med andra centrala aktörer, företag inom branschen, kunder och den akademiska världen formar vi ett ekosystem som samarbetar tätt för att hitta lösningar och påskynda utfasningen av fossila bränslen.

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Frilundsvägen 7, 65170 Vasa