Företagarna i Finland
  • Andras evenemang och utbildningar

Företagsstöd och -tjänster i ett nötskal

I nätet
  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Nylands Företagare
  • Korsnäs Företagare rf

Känner du till Team Finlands tjänster eller de senaste förändringarna och reformerna gällande företagsstöden och -tjänsterna? NTM-centralen, Arbets- och näringsbyrån, Finnvera, Business Finland och Viexpo ger dig all information i ett nötskal på svenska torsdagen 12.10.

Program

09:00 Team Finland
09:05 NTM-centralen
• 09:05 Understöd för utvecklande av företag
• 09:15 Landsbygdens företagsstöd
09:30 Arbets- och näringsbyrå
09:50 Finnvera
10:10 Business Finland
10:30 Viexpo

I slutet av infotillfället finns det tid för frågor.

Klicka här för att ansluta till mötet. Välkommen!

Ytterligare information ges av

NTM-centralen i Österbotten
Henna Henriksson, Företagsexpert
0295 056 224, henna.henriksson@ely-keskus.fi

Kust-Österbottens Företagare
Hippi Hovi, Verkställande direktör
050 516 7602, hippi.hovi@yrittajat.fi