Kust-Österbottens Företagare

Frukostmöte på Minettes Kök i Malax

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Malax Företagare

Malax Företagare och Malax kommun bjuder in kommunens företagare till ett frukostmöte torsdagen den 11.5. klockan 07.30 till Minettes Kök. Över en gratis god frukost har du möjlighet att diskutera angelägna och aktuella ärenden med kommunens beslutsfattare och kommunens andra företagare.

Mötet fokuserar på rekrytering av arbetskraft. Sofia Lillgäls, som har hand om integrationsfrågor i Malax kommun sedan januari förra året, lyfter fram företagens och föreningarnas allt viktigare roll i integrationsverksamheten. Hon kommer också under informationsmötet att berätta om företagarnas möjligheter till lönesubvention och arbetssökandenas möjligheter till arbetsprövning.

Integrationsrådgivare Aida Simidžija från Welcome office deltar också. Två gånger per månad är hon på plats i Malax kommungård. Hennes uppgift är bland annat att hjälpa företagarna och föreningarna i kommunen med rekrytering av internationell arbetskraft. Under de senaste åren har företagare i kommunen självständigt jobbat sig igenom hela rekryteringsprocessen, vilket krävt mycket tid och energi. Många detaljer i processen kunde ha ordnats med hjälp av Welcome office.

Kommundirektör Jenny Malmsten svarar på frågor som berör kommunen. Styrelsemedlemmar i Malax Företagare är givetvis också representerade.

Anmäl dig på länken nedan så Minettes duktiga personal vet hur mycket frukost de skall tillreda och duka upp. Varmt välkommen!

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Köpingsvägen 10 C, 66100 Malax