Kauniaisten Yrittäjät-Grankulla Företagare
  • Möte

Grankulla Företagare rf stadgeenliga årsmöte

  • Kauniaisten Yrittäjät-Grankulla Företagare

Kauniaisten Yrittäjät ry – Grankulla Företagare rf stadgeenliga årsmöte hålls måndagen den 28.11.2022 klockan 17.00 – 18.00.

Kallelse till föreningens stadgeenliga årsmöte
Kauniaisten Yrittäjät ry – Grankulla Företagare rf stadgeenliga årsmöte hålls
måndagen den 28.11.2022 klockan 17.00 – 18.00.

Mötesplats: Grankulla stadshus, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.
På mötet behandlas de ärenden som fastslagits i § 10 i stadgarna. Ärenden som medlemmarna önskar att ska behandlas av mötet bör vara skriftligen insända till styrelsen senast tjugo (20) dagar före mötet.
https://www.yrittajat.fi/sv/lokalforeningar/grankulla-foretagare/grankulla-foretagare-rf-stadgar/

Föranmälan rekommenderas: kia.katarina.jarvinen@yrittajat.fi
Vänligen kom på platsen bara om du är frisk.

I Grankulla den 13 november 2022
Styrelsen

Pris
Avgiftsfritt
Plats
Grankulla stadshus, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla