Inflation, räntor, aktier – investerarens vägkarta 2022

I nätet
  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare

Den ekonomiska tillväxten under coronatiden i kombination med en ökad inflationsrisk förändrar lägesbilden för investerarna. Tillväxten backar upp aktier och andra avkastningsinriktade element, men bl.a. inom ränteinvesteringar kan den förväntade avkastningen utgöra en utmaning. Hur borde investerarna handla i denna situation? Detta dryftas på webbinariet om investering som ordnas av Mandatum i samarbete med Kust-Österbottens Företagare den 8 april 2022 kl. 9–10.15

På webbinariet presenteras en aktuell marknadsöversikt och redogörs för hur Mandatums investeringsexperter navigerar i den nuvarande marknadsmiljön med hänsyn till olika alternativ för risk-avkastning. Du får också ta del av vilka möjligheter som den nuvarande omvärlden erbjuder privata investerare och företag som funderar på hur de ska få avkastning på sina kassatillgångar. Du får också svar på hur du kan beakta den tilltagande inflationen i din egen investeringsportfölj och hur du som privat investerare kan skydda dig mot en eventuell kursnedgång.  

Webbinariet behandlar investering ur en privatpersons och ett företags synvinkel och riktar sig både till nybörjare och erfarna investeringsproffs. Talare på webbinariet är Mandatums experter Julius Rapeli och Niklas Odenwall. 

Anmäl dig här
Pris
Avgiftsfritt