Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kust-Österbottens Företagare
  • Utbildningar och seminarier

Information i Teams om gratis hjälp vid rekrytering av utländsk arbetskraft i Malax

I nätet
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Malax Företagare

Malax Företagare, Malax kommun och Welcome office bjuder in nejdens företagare till ett informationsmöte i Teams måndagen den 20 februari klockan 10.00. Mötet fokuserar på den hjälp som Welcome office kan erbjuda företagen vid rekrytering av utländsk arbetskraft.

Malax kommun har tagit emot kvotflyktingar i olika omgångar och förra året gick kommunen med i den så kallade kommunmodellen, vilket betyder att kommunen är Röda korsets operativa hand för de flyktingar som bor i Malax och hör under Kristinestads mottagningscentral.

Sofia Lillgäls, som har hand om integrationsfrågor i Malax kommun sedan januari förra året, lyfter fram företagens och föreningarnas allt viktigare roll i integrationsverksamheten.

Under de två senaste åren har nettoinflyttningen i Malax varit positiv. Det är framför allt gruppen som talar ett främmande språk som har ökat. Med tanke på den positiva inflyttningstrenden, och det behov av arbetskraftsinvandring som vi har i regionen är det väldigt viktigt att vi lyckas med integrationen, säger Lillgäls.

Hon kommer också under informationsmötet att berätta om företagarnas möjligheter till lönesubvention och arbetssökandenas möjligheter till arbetsprövning.

Integrationsrådgivare Aida Simidžija från Welcome office deltar också i Teamsmötet. Två gånger per månad är hon på plats i Malax kommungård. Hennes uppgift är bland annat att hjälpa företagarna och föreningarna i kommunen med rekrytering av internationell arbetskraft.

Welcome Office erbjuder rådgivning, vägledning och information om bland annat

  • myndigheternas tjänster (magistraten, FPA, skattebyrå och TE-byrå)
  • flytt- och etableringstjänster för internationella experter och deras familjemedlemmar (språkkurser, utbildningsmöjligheter, hälsovården, dagvården, skolsystemet, fritidsmöjligheter och boende)

Under de senaste åren har företagare i kommunen självständigt jobbat sig igenom hela rekryteringsprocessen, vilket krävt mycket tid och energi. Många detaljer i processen kunde ha ordnats med hjälp av Welcome office, konstaterar Matias Wik, ordförande för Malax Företagare.

I Malax kommun är svenska majoritetsspråket med 85 % svenskspråkiga. Svenska är det vanliga språket på arbetsplatserna, i föreningarnas verksamhet samt då man rör sig i närsamhället. Vi genomför därför Teamsmötet huvudsakligen på svenska.

Hjärtligt välkommen!

Anmäl dig här