Karleby Företagare
  • Möte

Karleby Företagares höstmöte

Karleby
  • Karleby Företagare

Karleby Företagare rf:s stadgeenliga höstmöte hålls 17.11.2022. På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Mer info närmare. Medlemsföretagare välkomna!