Karleby Företagares vårmöte

  • Karleby Företagare

Karleby Företagare rf:s stafgeenliga vårmöte ordnas onsdag 20.4.2022 kl 18.00, på Karleby stadsteater. På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Efter mötet har ni möjlighet att se teaterföreställningen Makkarakeitto. Servering före mötet och under pausen.

Anmälningar till mötet och teaterföreställningen ombes via nedanstående link. Observera att anmälan till teaterföreställningen avslutas 8.4.22 och max. 2 personer / företag.

TERVETULOA – VÄLKOMMEN

Vårmötets föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets organisering. Val av ordförande, skreterare och två protokolljusterare samt två rösträknare, för mötet.
  3. Mötets laglighet och beslutförenhet
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Verksamhetsberättelse för år 2021
  6. Bokslut för år 2021 och revisorens utlåtande
  7. Beslutande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
  8. Övriga ärenden
  9. Mötets avslutande
Anmäl dig här
Pris
Avgiftsfritt