Företagarna i Finland
  • Evenemang
  • Utbildningar och seminarier

Kommunledningens seminarium

Vasa
  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare

Kommunledningens seminarium är en av Finlands största träffar för påverkare inom kommunal-, regional- och näringspolitik. I seminariet deltar årligen över tusen personer; allt från chefer inom den kommunala sektorn till experter på näringsliv, från lokal- och regionalpolitiker till företagare. Under evenemanget får deltagarna fundera tillsammans, ur olika synvinklar, på samarbetet mellan kommuner och företag. Seminariet bjuder på aktuell information, nya perspektiv och viktiga inlägg, men också på avslappnande samvaro.

År 2022 ordnas seminariet i Vasa Elektriska Arena. Varmt välkommen!

Program (på finska), biljetter och ytterligare information hittar du på evenemangets egna sidor.

Från 495 € + moms 24 %
Vasa Elektriska Arena, Parallellvägen 1,
  • Vasa