Kronoby Företagare rf

Kronoby Företagares vårmöte

  • Kronoby Företagare rf

Varmt välkommen med på Kronoby Företagares stadgeenliga vårmöte den 30.3. kl. 18.00 vid Villa Björklunden (fd Söderby skola) Snårevägen 370 68500 Kronoby. 


Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ifall ni har övriga ärenden som ni vill ta upp under mötet så kan ni vara i kontakt med oss. För att ärendet skall behandlas och tas med till mötet så behöver vi ha in materialet senast den 17.3.2023 till eposten: kronoby@yrittajat.fi

Anmäl ditt deltagande genom att svara på detta mejl så att vi kan reservera tillräcklig mängd för serveringen, berätta också om du har allergier eller dieter att ta i beaktande. 
Sista anmälningsdag är den 27.3.2023

/ Styrelsen i Kronoby Företagare