Lyckas i offentlig upphandling

 • Kust-Österbottens Företagare

Årligen köper offentliga aktörer i Finland varor, tjänster och byggentreprenader för 40-50 miljarder euro
av privata företag inom ramen för offentliga upphandlingar. Detta är inte enbart en stor marknad, utan
även en stabil marknad i turbulenta tider och dess potential är värd att utforska.

Denna temakväll riktar sig till anbudsgivare som vill lyckas i offentlig upphandling. Vi går igenom hur man
kan förbereda sig för att delta i upphandlingar, hur offertgivningen går till och vad man som
anbudsgivare behöver tänka på när man gör sitt anbud samt vad som händer i olika delar av processen
Vi pratar upphandling ur ett praktiskt perspektiv – kom med och förbättra era chanser att lyckas i nästa
upphandling!

Program

 1. Vad är offentlig upphandling?
  • Vad betyder offentlig upphandling?
  • Hur går en upphandling till?
 2. Hur kan man förbereda sig inför en upphandling?
  • Pappren i skick – tillstånd och beställaransvarsuppgifter
  • Koll på kundernas upphandlingar samt på konkurrenterna
 3. Annons & anbudsförfrågan – upphandlingen startar
  • Anbudsförfrågan – innehåll och så funkar den
  • Frågor & svar under anbudstiden
  • Vanliga krav på anbudsgivaren
  • Hur ska anbuden jämföras och hur väljs vinnaren?
 4. Lämna anbud – att offerera i offentlig upphandling
  • Anbudsgivarens checklista
  • Att lämna anbud tillsammans med en annan aktör
  • Fylla i anbudsformuläret
  • Vad är ESPD?
 5. Vem vinner? – upphandlingen avslutas
  • Komplettering av anbud
  • Val av vinnare i tilldelningsbeslut
  • Beställaransvarsutredning och avtalstecknande
  • Möjlighet att söka ändring i beslut

Föreläsare

Nathalie Myrskog är advokat på DKCO Advokatbyrå och är
specialiserad på offentliga upphandlingar och kommersiella avtal.
Till hennes erfarenhet av offentlig upphandling hör bl.a.
upphandlingar av byggentreprenader, maskinupphandlingar,
avfallstransporter, distansläkartjänster och flertalet IT-system.
Nathalie har biträtt såväl upphandlande enheter som budgivande
företag i upphandlingar och i processer i marknadsdomstolen.

Anmäl dig här
Pris
Avgiftsfritt
Plats
Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, 65610 Korsholm,