Kust-Österbottens Företagare

MEET & GREET OTHER ENTREPRENEURS – we all do business in Vaasa

  • Kust-Österbottens Företagare
  • Vasa Företagare

Välkommen till Vasa Företagares träff för företagare med invandrarbakgrund. Vi arrangörer vill lära känna er och diskutera med er om vilken typ av hjälp ni behöver för att göra affärer i Vasa.

PROGRAM
Välkommen / Tervetuloa
Hälsningar från Joensuu – nätverk för företagare / Ali Giray
Vasa stad
VASEK, Startia / Tommi Virkama
Vasa Företagare / Jenni Parpala
Företagsmentorerna / Markku Rautonen
Workshops – Vilka saker är besvärliga för företagare i Vasa? Vilken typ av nätverk skulle vara till hjälp – dess uppgifter? Vem vill vara med i planeringsteamet?
Avslutning / Vasa Företagare


Welcome to meet other entrepreneurs with immigrant background. We as organisers of this meeting want to get to know you and want to discuss about how to help you with making business in Vaasa.

PROGRAMME
Welcome
Regards from Joensuu – the entrepreneur network/ Ali Giray
City of Vaasa
VASEK, Startia / Tommi Virkama
Vaasan Yrittäjät / Jenni Parpala
Business mentors / Markku Rautonen
Workshops – What do you find especially difficult in Vaasa as an entrepreneur? Would a network be of help – what kind of network? Any volunteers for planning up such a network?
End of the meeting / Vaasan Yrittäjät


Registrering länken nedan / Registration link below

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, Vasa