• Möte

Mellersta Österbottens Företagares vårmöte

  • Mellersta Österbottens Företagare

Mellersta Österbottens Företagare rf:s stadgeenliga vårmöte hålls ti 31.5.2022 kl 18.00, på Kultursalen i Toholampi. På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Program:
18.00 Kvällsbit och kaffe serveras
18.30 Välkommen, kommundirektör Jukka Hillukkala, Toholampi kommun
18.45 Hälsningar från Finnvera, Päivi Kinnunen, regionchef, Finnvera
19.00 Mellersta Österbottens Företagares vårmöte

Mer info och anmälningar till riitta.hautala@yrittajat.fi eller tel. 010 501 1584

Medlemsföretagarna välkomna!

Pris
Avgiftsfritt
Plats
Lampintie 5, 69300 Toholampi