Kust-Österbottens Företagare

Nykarleby Entreprenörers Kick Off

  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Nykarleby Entreprenörer

Nykarleby Entreprönerer, som inledde sin verksamhet i mars, ordnar en Kick Off kväll i Pub FaF fredagen den 16. juni klockan 18.00. Programmet fokuserar på välmående, stresshantering och prestation, det vill säga mental wellness.

Huvudtalare är mentala tränaren Rolli Snellman som delar med sig av den mentala modell han filat på de senaste åren. Modellen är till för alla som vill få med sig verktyg för att förstå sig själva bättre, kunna hantera stress eller rädslor bättre, må bättre och prestera bättre.

Rolli får sällskap av kollegan Mia Holländer, som jobbar bland annat som mental tränare. Hon är också aktiv inom Ninni-verksamheten, en stödverksamhet för barn med missbruk och psykisk ohälsa i familjen.

Under kvällen berättar föreningens representanter givetvis också om verksamheten och om kommande evenemang. Föreningen bjuder även deltagarna på en liten tilltugg och bubbel. Anmäl dig redan nu!

Anmäl dig här
Avgiftsfritt
Bankgatan 6, 66900 Nykarleby