Presentation av Aktivera Styrelsen! – projektet i Malax

I nätet
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Malax Företagare

Malax Företagare och Österbottens Styrelsepartner rf presenterar Aktivera styrelsen! – projektet för intresserade malaxföretagare i februari. Den kostnadsfria presentationen ordnas via Teams.

Utan styrelsearbete är företagaren ofta tvungen att fatta stora beslut utan en samtalspartner och utan en utomstående persons perspektiv.

Styrelsearbetet kan ge ett betydande mervärde också till ett litet företag och betalar sig snabbt. Styrelsen stöder och sparrar företagaren vid planeringen och förverkligandet av företagets framtid. Speciellt viktig är styrelsen när företaget står inför stora omvälvningar, såsom generationsskifte, internationalisering eller lansering av en helt ny verksamhet.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (Österbottens Styrelsepartner) har lanserat projektet Aktivera Styrelsen! − Österbotten för att stötta dig som företagare. Projektets målgrupp är tillväxt- och utvecklingsorienterade företag med under 50 anställda. Projektet erbjuder kostnadsfri analys av ditt företag, och därtill får du nyttig information om styrelsearbetet och hur det kan organiseras. Om vi via projektet hittar en lämplig styrelseledamot eller expertmedlem, som du besluter engagera till ditt företag, debiterar vi en liten “finder’s fee”.

Projektets huvudfinansiärer är EU:s Landsbygdsfond och regionens kommuner genom Yhyres ry och Aktion Österbotten rf.  Övriga finansiärer och understödjare är Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, Liikesivistysrahasto, Österbottens Handelskammare, Kust-Österbottens Företagare, Företagarna i Södra Österbotten och de kommunala och regionala närings- och utvecklingsbolagen, bland andra Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Anmäl dig här
Pris
Avgiftsfritt