Företagarna i Finland
  • Utbildningar och seminarier

Så här kan du skydda ditt företag mot cyberattacker

I nätet
  • Företagarna i Finland
  • Kust-Österbottens Företagare
  • Korsnäs Företagare rf
  • Malax Företagare

Cyberattacker är ett av de största hoten mot företags verksamhet och området är så lukrativt att det gått om den globala droghandeln i omfattning. Alla riskerar att bli hackade förr eller senare, frågan är egentligen bara hur omfattande skadorna blir.

I takt med digitaliseringen och de utmaningar som det innebär för företag och organisationer, behöver företagaren men också personalen vara insatta i cyberriskerna för att kunna fatta korrekta beslut och navigera rätt.

Företagarna i Finlands svenskspråkiga nätverk ordnar därför tillsammans med Elisa ett webbinarium i september om cyberhot och datasäkerhet. Elisas datasäkerhetskonsult Jan Staf berättar om hur du kan skydda dig mot cyberattacker.

Anmäl dig här